1. Bendrieji nuostatai:
1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Vartotojo (Fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.) ir elektroninės parduotuvės www.sabelijosprekyba.lt tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu - pardavimu susijusius nuostatus.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
1.3. Naudotis www.sabelijosprekyba.lt paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Elektroninės parduotuvės www.sabelijosprekyba.lt prekyba vykdoma ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir visoje Europoje.

2. Asmens duomenų saugumo garantija:

2.1. Elektroninė parduotuvė www.sabelijosprekyba.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Vartotojas ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. Elektroninė parduotuvė www.sabelijosprekyba.lt gali naudoti Vartotojo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Vartotojui tikslais.
2.2. Vartotojas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas el. pašto adresu info@sabelijosprekyba.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.
2.3. Internetinės parduotuvės Vartotojų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Vartotojo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Vartotojas turi teisę pirkti prekes www.sabelijosprekyba.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5. Pirkėjo pareigos:
5.1. Vartotojas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.
5.2. Jeigu pasikeičia Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Vartotojas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Vartotojas, naudodamasis www.sabelijosprekyba.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės:
6.1. Jei Vartotojas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Vartotojui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Vartotojo registraciją.
6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4. Elektroninė parduotuvė www.sabelijosprekyba.lt turi teisę nesudaryti Pirkimo-Pardavimo sutarties su konkrečiu Vartotoju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
6.5. Elektroninė parduotuvė „www.sabelijosprekyba.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo-Pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.


7. Pardavėjo įsipareigojimai:
7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Vartotojo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Vartotojui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Vartotojui pasiūlyti analogišką prekę, o Vartotojui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Vartotojo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 (penkias) darbo dienas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:
8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais pasirinktinai su PVM arba be PVM. Elektroninė parduotuvė www.sabelijosprekyba.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.
8.2. Vartotojas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į vieną iš Sabelijos Prekyba UAB banko sąskaitų.

9. Prekių pristatymas:
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Vartotojui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Vartotojas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Vartotojas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.3. Prekės pristatomos Vartotojo nurodytu adresu.
9.4. Vartotojas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Vartotojo pateiktais duomenimis, Vartotojas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Prekes atsiimant parduotuvėje, Vartotojas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Vartotojui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame prekių Perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės.
9.6. Sabelijos Prekyba UAB parduotuvėje galima atsiimti užsakytas prekes. Suformuokite prekių krepšelį internete, pristatymo būdą pasirinkite atsiimant Jums artimiausiame Sabelijos Prekyba UAB parduotuvėje. Tokiu būdu nebus pristatymo išlaidų ir galėsite už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais ar banko kortele atsiėmimo metu.
9.7. Naudojantis kurjerių paslaugomis, kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.
9.8. Užsakymus Lietuvoje siunčiame su VENIPAK Siuntų gabenimo įmone, todėl pristatymams galioja šios įmonės taisyklės. Tuo atveju jei Jūsų užsakomų prekių vertė bus didesnė nei 100Eur be PVM, užsakymą Lietuvoje pristatysime NEMOKAMAI.
9.9. Užsakant prekes, kurios yra sandėlyje, jos pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (jeigu mokama grynais - nuo užsakymo pateikimo).
9.10. Dėl prekių, kurių nėra sandėlyje, tikslaus pristatymo termino klauskite telefonu +370 630 33313. Prekės pristatomos darbo dienomis 8:00-17:00.
9.12. Esant poreikiui, didesnių siuntų pristatymą galima suderinti ir kitu metu. Prekių pristatymo už Lietuvos ribų kainos ir terminai kiekvienu atveju turi būti derinami atskirai. Norėdami suderinti specialias pristatymo sąlygas arba iškilus neaiškumams kreipkitės telefonu +370 630 33313 arba el.paštu: info@sabelijosprekyba.lt.

9.13. Venipak paštomatų paslaugos kaina 2.69 Eur. Ją užsisakyti galima tik toms prekėms, kurios atitinka dydžio (61x39,5x41cm) bei svorio (iki 30kg) apribojimus.
9.14. Tuo atveju, kai Vartotojas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo–Pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Vartotojui už prekes sumokėtų pinigų.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas:
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Šeštoji knyga. Prievolių teisė 6.228-10 straipsnis.
10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Vartotojas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje, nustatančio, jog "Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“ ir 4.2 punkte numatyta tvarka.
10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Vartotojo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Vartotojo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).
10.4. Prekes, kurias nori grąžinti Vartotojas gali pristatyti asmeniškai arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Prekes priims bet kuri mūsų prekybos vieta, kurių adresus rasite skiltyje "Parduotuvės". Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Vartotojui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Vartotojui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Vartotojo grąžinamų prekių, jei Vartotojas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. Atsakomybė:
11.1. Vartotojas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Vartotojas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Vartotojo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Vartotojo, ir Vartotojas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas, neatsižvelgdamas į Vartotojo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Vartotojas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Apsikeitimas informacija:
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Vartotojo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

13. Baigiamosios nuostatos:
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-Pardavimo sutartimi tarp Vartotojo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.